Ngành công nghiệp bao bì năm 2017 đã là một năm của các biến chuyển đáng kể làm thay đổi toàn bộ vai trò của ngành đóng gói bảo vệ trong chuỗi cung ứng. Năm 2018 mở ra nhiều cánh cửa tốt hơn cho ngành công nghiệp này; thu hút lượng lớn đầu tư từ các doanh nghiệp để phát triển các cách thức đóng gói mới mang lại giải pháp tốt hơn cho khách hàng của họ. Năm 2018 cũng sẽ đánh dấu nhiều đột phá mới của ngành bao bì trong nước và trên thế giới. Chúng tôi xin chia sẻ một số dự đoán hàng đầu cho ngành bao bì vào năm 2018.

1. Kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu

Theo một số nghiên cứu từ các chuyên gia trên thế giới, đến năm 2018, mức tăng trưởng dự kiến sẽ là 975 tỷ đô la cho thị trường bao bì toàn cầu. Các báo cáo cũng chỉ ra nhiều lý do cho sự tăng trưởng dự kiến này bao gồm phát triển kỹ thuật sáng tạo, chi phí đơn vị, phương pháp tiếp cận toàn diện và bền vững; hơn hết là sự phát triển của tầng lớp người tiêu dùng thông minh trên toàn thế giới.

2. Yêu cầu trên tem nhãn

Các công ty cần thể hiện rõ ràng thông tin trên bao bì và tem nhãn trước khi đưa ra thị trường. Các công ty sẽ cần phải đảm bảo rằng họ cung cấp đầy đủ nội dung cho các thành phần trong sản phẩm, kích cỡ, ngày hết hạn,v..v… Đặc biệt là các thông tin đặc thù cho từng nhóm sản phẩm khác nhau (ví dụ: số UN/CAS cho các bao bì đựng hoá chất, …).

3. Thân thiện môi trường

Ngành công nghiệp bao bì đã đặt chân vào hướng tiếp cận ngày càng thân thiện hơn với môi trường. Và vào năm 2018 này sẽ tập trung cao nhất vào phát triển theo xu hướng này. Theo đó sẽ buộc các công ty phải đưa ra và phát triển các giải pháp đóng gói của riêng họ để có thể tái sử dụng được. Việc phát triển các bao bì “xanh” không những mang lại hiệu quả về mặt sinh thái môi trường, hạn chế ô nhiễm mà còn góp phần giúp thương hiệu của các doanh nghiệp trở nên tốt hơn trong mắt người tiêu dùng thông minh.